Rodičovský příspěvek – novinky od roku 2018

Paragraph

V tomto článku se mimo jiné dozvíte, jak si navýšit rodičovský příspěvek – jako to mám teď já 🙂

Od ledna 2018 platí totiž nová právní úprava týkající se rodičovského příspěvku, která to umožňuje.

Rodičovský příspěvek obecně

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte. Rodičovský příspěvek navazuje na peněžitou pomoc v mateřství (ve zkratce: jedná se o dávku nemocenského pojištění, která souží jako náhrada mzdy nebo platu v době, kdy je maminka na mateřské dovolené; u jednoho dítěte se vyplácí po dobu max 28 týdnů, u vícerčat po dobu 37 týdnů, přičemž nástup na mateřskou dovolenou je nejdříve od osmého týdne před očekávaným termínem porodu a nejpozději šest týdnů před očekávaným porodem; nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevzniká automaticky – je potřeba splnit podmínky týkající se nemocenského pojištění – více o PPM v článku Peněžitá pomoc v mateřství).
Celková výše rodičovského příspěvku činí 220 tisíc korun.
Každý rodič tedy může vyčerpat stejnou sumu rodičovského příspěvku (220 tisíc korun), přičemž rodiči vyplacená měsíční částka je odvislá od doby, na kterou si čerpání rodičovského příspěvku zvolí (nejdéle jej můžete čerpat do čtyř let věku dítěte).
Pokud rodiči nevznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství (z důvodu výše zmiňované podmínky týkající se nemocenského pojištění), začíná brát rodičovský příspěvek hned po narození dítěte.
Výši měsíčního příspěvku je možné jednou za čtvrt roku upravit.

Do konce roku 2017 byla pevně stanovena nejvyšší možná měsíční částka příspěvku, a to na 11 500 korun. Rok 2018 ale přinesl příjemné změny v pravidlech rodičovského příspěvku – můžeme si více přizpůsobit výši příspěvku a rychlost vyplácení.

Rodičovský příspěvek – novinky od roku 2018

Od 1. ledna 2018 se ruší pevná maximální horní hranice pro měsíční volbu výše čerpání rodičovského příspěvku ve výši 11 500 Kč. Nově lze výši dávky volit až do plné výše 70% 30ti násobku denního vyměřovacího základu rodiče (tj. nová částka rodičovského příspěvku odpovídá zhruba částce peněžité pomoci v mateřství). Příklad: Když rodič pobíral mzdu 30 tisíc korun hrubého, může si nastavit čerpání rodičovského příspěvku až do výše 21 tisíc korun za měsíc. Pobíral-li mzdu ve výši 20 tisíc korun hrubého, může si měsíční částku rodičovského příspěvku zvolit až do výše 14 tisíc korun.

Příjemná změna nastala i pro rodiče vícerčat, kde došlo k navýšení celkové výše rodičovského příspěvku z 220 tisíc na 330 tisíc korun!

Rodičovský příspěvek od roku 2018 – praktické informace

Jak jsem psala v úvodu, já už mám zažádáno o změnu výše rodičovského příspěvku na nejvýší možnou částku, abych vyčerpala co nejvíc, než zase nastoupím na mateřskou dovolenou (sice stejně něvyčerpám celých 220 tisíc, ale lepší něco než nic 🙂

Já jsem si chtěla formulář vyplnit sama doma. Ale nevěděla jsem maximální sumu, kterou můžu čerpat. Proto jsem volala na úřad práce své referentce. Nedovolala jsem se tam za celé 2 týdny, tak jsem to vzdala a na pracák se vydala osobně. Musela jsem se sice zapsat do pořadníku a objednat na jiný den, ale po prvotním šoku a naštvání z české státní správy jsem to holt zkousla (co mi taky zbývalo jiného :-P)… a musím uznat, že nejjednodušší postup je, když se rovnou objednáte na pracovní úřad ke své referentce. Ta vám dá půlstránkový formulář, kde vyplníte jen své jméno, rodné číslo, to samé u dítěte, a referentka vám řekne, jakou nejvyšší sumu můžete čerpat (pokud výši měníte, nemusíte nic dokládat, protože jste už dokument s názvem „Potvrzení o výši vyměřovacího základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku“ na úřad práce předkládali).

Fajn je, že se rodičovský příspěvek čerpá zpětně, takže když si zažádáte v lednu, přijdou vám v únoru penízky za leden už v nové, navýšené výši 🙂

 

 

 

 

Komentáře